Polityka prywatności

Privacy Policy

Regulamin

Polityka Prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności zawiera podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w sklepie Megiw4senses.

Podstawowe definicje:

Megiw4senses lub Serwis sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się pod adresem elektronicznym www.megiw4sens.pl

Administratorze danych Megiw Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (adres siedziby: ul. Gomułki 2a, 44-121 Gliwice ); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109520 ; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 69 000,00 zł.; NIP: 631 10 22 076; adres poczty elektronicznej:megiw@megiw.pl telefon: 801 50 40 40

Dane osobowe –wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Zamawiającego na stronie Megiw4senses , za pomocą którego dokonuje Zamówień w sklepie internetowym Megiw4senses.

Sprzedawca  - Megiw Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (adres siedziby: ul. Gomułki 2a, 44-121 Gliwice ); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109520 ; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 69 000,00 zł.; NIP: 631 10 22 076; adres poczty elektronicznej:megiw@megiw.pl telefon: 801 50 40 40 ;

Użytkownik – osoba odwiedzająca sklep Megiw4senes, w tym korzystająca z Megiw4senses w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, takich jak dokonywanie za pomocą sklepu Megiw4senses zakupu oferowanych towarów i usług na odległość.

 

Dane Osobowe

 1. Dane osobowe przetwarzane są w sklepie Megiw4senses w szczególności w celu: rejestracji i utrzymania konta, zawierania i wykonania umów sprzedaży, reklamacji towarów a także udzielania odpowiedzi na wysłane do sklepu zapytania.

 • W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego dane są przetwarzane przez administratora danych takżew celu przesyłania Newslettera zawierającego informacje dotyczące oferty sklepu, prowadzonych akcji promocyjnych i udzielanych rabatów.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umów sprzedaży, rejestracji i utrzymania konta w Megiw4senses i/lub otrzymywania Newslettera. Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 2. Nie jest możliwe anonimowe korzystanie z niektórych usług, w szczególności takich jak zawieranie i wykonanie umów sprzedaży na odległość.

 3. Przeglądanie stron Megiw4senses i zapoznawanie się z ogólnodostępnymi treściami, nie wymaga rejestracji w systemie i podawania danych osobowych.

 4. Wysyłanie Newslettera wymaga zapisu na Newsletter poprzez wypełnienie formularza zapisu i wyrażenia zgody. Zamówienie Newslettera może być w każdym momencie anulowane.

Bezpieczeństwo

 1. Korzystanie ze sklepu Megiw4senses nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla Użytkownika, ponad normalne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet. Pomimo to zalecamy Użytkownikom ostrożność i korzystanie z oprogramowania chroniącego przed tzw. malware i innymi zagrożeniami związanymi z siecią Internet (program antywirusowy, firewall).

 

Dostęp do danych osób trzecich

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu Megiw4senses, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

 2. Administrator danych nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym odbiorcom danych. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane właściwym organom w związku z prowadzonym przez te organy postępowaniem.

Cookies

 1. Podczas korzystania z strony www.megiw4senses.pl w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. W ramach niniejszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej Megiw4senses, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

 4. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 2. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach strony Megiw4senses . Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie, do których dostęp nie wymaga logowania.

 3. Zgoda na przechowywanie ciasteczek – Przez korzystanie ze strony Megiw4senses użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.